ПРОФ. Д-Р РУСЛАН ПЕНЧЕВ

Ruslan Penchevпроф. д-р Руслан Пенчев

Международно висше бизнес училище

Професор д-р Руслан Пенчев е ректор на Международното висше бизнес училище.

Своето образованиe е завършил в Техническия университет, Прага, Чехия.

Има специализации по  управление, разработване на програми с дистанционна форма на обучение , създаване на обучителни програми и управление на бизнес училища (Columbia University, New York, Boston College, University of Massachusetts, University of Hartford)  САЩ.

Има над 7 години опит  като експерт по стандартизация в световната организация ISO/JTC1/SC22 и в американския комитет по стандартизация ANSI X3J9 (USA) и над 20 години опит в разработване на проекти и управленско консултиране в България, Чехия, Русия, Полша, Литва, Латвия.

Над 25 години работи активно в областа на електронното и дистанционно обучение по развитие на обучителни програми за различните нива на образованието и особено в областта на стандартите за системи по осигуряване  качеството на образователните технологии за дистанционно обучение (e-learning technologies). Бил е член на екипа по създаване на стандарт и ръководство за добри практики по системи за осигуряване на качеството в e-образованието на Европейската комисия по стандартизация (CEN/ISS/LVDB/2001082).

Бил е съветник при посолството на България в Израел, ръководител на търговската мисия, с отговорност за икономическите, търговските и научни отношения между България и Израел.

Член е на водещи международни професионални организации и е в редакционните съвети на значими международни научни списания.

Професор Пенчев има ред отличия, някои от които са:

- Финалист на конкурс  на Световната Банка за иновативни идеи – награда за постижение;

 - Отличия от Австрийския институт по хуманистичен мениджмънт - HuMan (Institute for Humanistic Management, Austria) за принос по въвеждане и популяризиране на хуманистичните идеи в областта на управлението в България;

- Почетна награда за регион Европа  през 2018 година на световния конурс за глобални иновации при прилагане на инструменти, системи и политики за постигане на високи стандарти на академична почтенност в  образованието и  изследванията (Turnitin Global Innovation Awards)