Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Контакти

Agro Plovdiv
Адрес: бул. Дунав 78, Пловдив 4003
Сайт:  www.uard.bg
Телефон:  +359 32/960360

Ректор

Prof. Arabska

Доц. д-р Екатерина
Димитрова Кюскиева-Арабска

Виж повече
 

 

Мисията на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е да осигурява достъп до висше образование в регионите, чийто географски и социален статус ограничава възможностите на кандидатите; да подготвя висококвалифицирани специалисти с управленски умения, които да са запознати с икономическите, историческите и културните традиции на регионите и да са способни да реагират своевременно и ефективно на предизвикателствата на реалния сектор; да допринася за подготовката и реализацията на значими проекти за развитието на България и Европа; да осигурява качествен академичен продукт в степенното висше образование професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор, както и продължаващото обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани в областта на развитието на регионите, туризма, икономиката, управлението и администрацията, агробизнеса.