Висше училище по застраховане и финанси

Контакти

Адрес: ж.к. Овча Купел ул."Гусла" №1, София 1618
Сайт:  www.vuzf.bg
Телефон:   +359 2 401 58 12

Ректор

Velchev

Проф. д.ю.н.
Борис Велчев

Виж повече
 

 

ВУЗФ обучава студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен по специалности от професионалното направление "Икономика". По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява в партньорство с бизнес организации, сред които the Business Institute, Saatchi & Saatchi, Fibank, ERP Academy, Trace Group, Медийната академия "Българион", Microsoft Academy, Oracle Academy, SAP, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и др.

Във ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания.
Висшето училище по застраховане и финанси е получило институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) с Протокол № 11 от 27.03.2008 г. и програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА, с протокол № 103 от 09.06.2009 г., за срок от шест години.