проф. д-р Славчо Томов

stomovпроф. д-р Славчо Томов

Медицински университет - Плевен

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. е лекар, дипломирал се във Висш Медицински институт – Плевен с отличие; с две специалности – акушерство и гинекология и онкология. Той е ректор на Медицински университет – Плевен от м. февруари 2013 г.  Преди това е част от Академичното ръководство на МУ-Плевен като декан на факултет „Здравни грижи”, 2011 г. -  2013 г.

Завършил е множество курсове и специализации у нас и в чужбина - по лапароскопска и гинекологична хирургия и по хистероскопия. Проф. Томов е сертифициран за работа с роботизираната система като хирург на конзола. Неговите професионални интереси са съсредоточени в следните области:  оперативно лечение на злокачествени и доброкачествени тумори на женските полови органи; рак на яйчника; лапароскопска хирургия на гинекологичните заболявания; роботизирана гинекологична хирургия.

Проф. Томов е учредителен член и член на Управителния съвет на Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ). Проф. Томов е член на редица международни асоциации – Европейска Асоциация по гинекологична ендоскопия (ESGO); на Управителния съвет на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия (SERGS); Световна Асоциация по роботизирана хирургия (SRS); учредителен член на Асоциация по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа (SEERSS).

Проф. Томов е носител на множество престижни награди, сред които грамота и почетен знак по случай Деня на българския лекар за принос в областта на медицината; грамота и почетен знак за принос в развитието на УМБАЛ „Георги Странски” – Плевен и званието „Почетен гражданин на Плевен”.