проф. д.п.н. Галя Михайлова Христозова

Galq Hristozovaпроф. д.п.н. Галя Михайлова Христозова

Бургаски свободен университет

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • 28.02. 2014 – ректор на БСУ, 28.02.2018 г. – ректор втори мандат
 • 2004- 2014 – заместник – ректор по НИД и МС в БСУ
 • 2000- 2004 -Декан на Центъра по хуманитарни науки в БСУ
 • 1987 – 2000 - Учителски институт “Христо Ботев” – Бургас – преподавател

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • 2009 - ВАК - професор
 • 2007 - ВАК - доктор на педагогическите науки
 • 1999 - ВАК - доцент
 • 1995 - ВАК – кандидат на педагогическите науки
 • 1978 – 1982 - ПУ “Паисий Хилендарски” – магистър по специалност “Българска филология”

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ

 • Езикова култура
 • Теория и история на връзките с обществеността
 • Бизнес комуникации
 • Методика на обучението по български език и литература (четене) в началните класове
 • Методика на обучението по литература (V-XII клас)
 • Методика на обучението по български език (V-XII клас)
 • Словесно-изпълнителска дейност

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

 • Теория и стратегии на връзките с обществеността
 • Езикът на медиите
 • Бизнес комуникации
 • Правопис и правоговор на съвременния български език
 • Методика на обучението по български език – формиране на лингвистични понятия, обучението по правопис, интерактивни методи

ПУБЛИКАЦИИ

7 монографии, 10 студии, над 150 статии в специализирани научни издания,  над 30 доклада от участия в конференции, 35 учебника и учебни помагала по български език за ученици

ЧЛЕН НА:

 • Главен редактор на сп. „Български език и литература“ на МОН от 2017 г.
 • Главен редактор на сп. „Съвременна хуманитаристика“ на БСУ от 2010 г.
 • Съюза на учените в България
 • Съюза на педагозите в България
 • Съюза на филолозите в България
 • Член на редколегията на сп. „Хабаршы“ – на Казахския национален университет „Аль-Фараби“
 • 2002  “Отворени врати” – Отворено общество, кандидатстудентски курсове за роми
 • 1996 “Груповата работа в учебния процес” - Отворено общество

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • 2018 – Куала Лумпур- Малайзия
 • 2018 – Дубровник – Хърватия
 • 2017 – Москва – Русия
 • 2016 – Санкт Петербург - Русия
 • 2014 – Лондон, Великобритания
 • 2013 – Барселона, Испания
 • 2012 – Варшава, Полша
 • 2011 - Тарту, Естония
 • 2010 - Бежа, Португалия; Прага, Чехия; Рим, Италия
 • 2009 - Острава, Чехия; Рига, Латвия
 • 2008 – Истанбул, Турция
 • 2007 – Минск, Беларус
 • 2006 - Хепенхайм, Германия
 • 2004 - Канзас Сити, Мисури, САЩ
 • 2003 - Ноксвил, Тенеси, САЩ
 • 2001 - Одензе, Копенхаген, Дания
 • 1997 - Бон, Германия
 • 1996 - Аахен, Германия

НАГРАДИ

 • 2013 Награда на декана на ЦХН – БСУ, в категория „преподавател“
 • 2011 Награда на декана на ЦХН – БСУ, в категория „преподавател“
 • 2005 Диплом на Библиографския институт в Кембридж , Англия – “2000 изключителни интелектуалци на XXI век за принос в хуманитаристиката”.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

2005-2014 Представител на ръководството по качеството за  ISO 9001:2007 и ISO 9001:2008