акад. проф. дмн Лъчезар Трайков

lyubentotev 0акад. проф. Лъчезар Динчов Трайков, дмн

Медицински университет - София

Роден е през 1959 г. в София. Завършил е Френската гимназия в София, а след това – Медицинската академия. От 1991 г. асистент по неврология към МУ-София, от 2003 г. доцент, от 2007г – професор, от 2014г – чл.-кор., а от 2018г - академик на БАН. В периода 1993-2000 г. работи в областта на нормалното и патологично стареене на мозъка в INSERM, Париж, Франция. Защитава докторска дисертация (еквивалент на дмн) в МФ на Университета Rene Descartes в Париж V. Квалифициран е за професор по “Невронауки” от Националния Съвет на Университетите, Франция. През 2004/2005г. е гост професор по неврология в Университета Париж-XII.

     2008-2012  Заместник декан, Медицински факултет, МУ-София, България.

     2008-2012  Ръководител на Катедра по неврология. Медицински Факултет, София.

     2009-2013  Изпълнителен директор, УМБАЛ “Александровска”, София.

     2020 -         Ректор на Медицински университет – София.

Публикувал е над 700 научни труда, от които 80 са статии в едни от най-престижните световни списания в областта на невронауките и 170 на български. Съавтор е в 67 монографии и учебници, от които 19 са престижни международни издания. Цитиран е 2501 пъти в чужди списания (Web of Science) и над 150 пъти в чужди монографии (h-index 22).

Носител е на I-ва награда за научна разработка за 1994 г. на Американската Академия по Неврология, I награда за утвърдени изследователи на Фондация “France Alzheimer” за 1998 и 1999 г., Награда “проф. К. Чилов” за 2003г, “Панацея златна” - за 2005г; Почетен плакет на МЗ - 2013; Награда на Съюза на Учените за 2013 г.; Награда за принос към дейността на Балканския медицински Съюз, 2017; Награда “Медик на годината” за 2017 г. и награда „Питагор" за 2019 г.

            Акад. Трайков е създател на съвременна школа по дементология и невропсихология в България с 20 успешно защитили докторанти, сред които трима са доценти, а един е професор. Основните му научни приноси са в областите на мозъчно-съдовата болест, болестта на Арцхаймер, Паркинсоновата болест, заболявания с дифузно засягане на централната нервна система, множествена склероза, епилепския, неврогенетика.

Акад. Трайков е главен изследовател за България на редица международни проекти, финансирани по различни програми на Европейския съюз и други международни организации. От 2016 г. Екипът му е съосновател на два европейски научни тръста, избрани за „хъб“ на дунавските страни (European Project - INDEED Innovation for Dementia in the Danube Region финансиран от INTERREG Danube Transnational Programme). Организатор е на Danubian Dementia Master Classes 2017 – 2020, финансиран от INTERREG Danube Transnational Programme.