Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

lachezar trajkov
  • Председател

    на Съвета на Ректорите в Република България

  • акад. проф. дмн Лъчезар Трайков

    Публикувал е над 700 научни труда, от които 80 са статии в едни от най-престижните световни списания в областта на невронауките и 170 на български. Съавтор е в 67 монографии и учебници, от които 19 са престижни международни издания.Виж Повече

  • Ректор

    Медицински университет - София

Гл. секретар
Проф. д-р Димитър Димитров

Проф. д-р
Димитър Димитров

Университет за национално и световно стопанство
Член на УС
проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р
Евгени Станимиров

Икономически университет Варна
Член на УС
проф. д-р Ивайло Копрев

проф. д-р
Ивайло Копрев

МГУ "Св. Иван Рилски"
Член на УС
проф. д-р Добри Ярков

проф. д-р
Добри Ярков

Тракийски университет - Стара Загора

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Председател
проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

проф. д-р
Тони Шекерджиева-Новак

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Член на КС
ген. майор Тодор Дочев

ген. майор
Тодор Дочев

Военна академия "Г.С.Раковски"

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

 
Председател
проф. д-р Марияна Божинова

проф. д-р
Марияна Божинова

СА "Димитър А. Ценов" - Свищов
Член на етична комисия
проф. дтн Иван Кралов

проф. дтн
Иван Кралов

Технически университет - София