Театрален колеж „Любен Гройс“

Контакти

Kolej Grois
Адрес: бул. Евлоги Георгиев №169, София 1504
Сайт:  www.lgroys-college.com
Телефон:  02 428 11 03

Ректор

Serezliev

доц. д-р
Стефан Серезлиев

Виж повече
 

 

Т еатралният колеж „Любен Гройс“ е специализирано висше учебно заведение – самостоятелен колеж, което обучава студенти по специалността „Актьорство за драматичен театър“. Подготовката се провежда по програмата „Актьор на живия театър“. Принципната цел в образователната дейност на Колежа е да провежда широкопрофилно и задълбочено обучение по специалността, да подготвя в рамките на интердисциплинарни учебни планове и програми специалисти, притежаващи необходимия спектър от знания и представи и богата палитра от творчески и изпълнителски умения за успешна професионална кариера.