Стопанска академия „Димитър А. Ценов“

Контакти

SVISHTOV
Адрес: ул. „Ем. Чакъров“ № 2, гр. Свищов 5250
Сайт:  www.uni-svishtov.bg
Телефон:  0631 66 201

Ректор

Mariana Bojinova

Проф. д-р
Марияна Божинова

Виж повече
 

 

С ъздаването на Висше търговско училище в Свищов има своите корени във възрожденската история на България. На 8 ноември 1936 г. в Наредба-закон, подписана от цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Д. А. Ценов" с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки“. Днес Стопанската академия предлага: пазарноориентирани образователни продукти по „Икономика“ и „Администрация и управление“; солидно професионално теоретично и практико-приложно обучение по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация; диплома с европейско дипломно приложение, призната в Европейския съюз, САЩ и Канада; ефективна комуникация и взаимодействие с високомотивиран и квалифициран академичен състав с признати позиции в практиката, в преподавателската и в научноизследователската дейност.