Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Контакти

SU
Адрес: Бул. „Цар Освободител“ № 15, София 1504
Сайт:  www.uni-sofia.bg
Телефон:  02/ 9308 436

Ректор

Georgi Vulchev

проф. д-р
Георги Вълчев

Виж повече
 

 

С офийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е основният национален висш образователен, научноизследователски, културен и информационен център с високо международно признание. Той е образец на научноизследователска и преподавателска работа с широко културно и обществено значение. Той формира ядрото на българската интелигенция, просвещава българското национално самосъзнание и решително допринася за българското участие в световното развитие на науката и образованието. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е призван да съхранява, обогатява и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истина и познание. Университетът развива науката и обучава студенти във всички нейни области, възпитава високообразовани, националноотговорни личности, които водят българската нация към духовно извисяване и благоденствие.