проф. д-р Христо Бонджолов

Hristo Bondjolovпроф. д-р Христо Бонджолов

ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

От 2015 г. е ректор на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“.

Роден е на 18 август 1960 г. Корените му са от врачанското село Попица.

Преподавател в катедра „Славистика”, председател на Академичния съвет и директор на Департамента за езиково обучение и Международния летен семинар по български език и култура.

В периода 2005 - 2010 е лектор по български език и култура в Университета в Ниш, Република Сърбия.

Между 2011 и 2015 г. е  декан на Филологическия факултет на ВТУ, а от 2015 г. е ректор на Великотърновския университет.

Научни интереси: Българистика и славистика; балкански и славянски литературни процеси; история на славянските и на балканските литератури – близо 100 публикации, книги и монографии, в български и чуждестранни издания.