Национална спортна академия

Контакти

NSA
Адрес: ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, София 1700
Сайт:  www.nsa.bg/
Телефон:  (02) 40 14 100

Ректор

Nikolai Izov

Проф.
Красимир Петков, дн

Виж повече
 

 

Н ационалната спортна академия „Васил Левски“ е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления – спорт, физическо възпитание, кинезитерапия. Обучението в НСА е базирано на изследователски и интердисциплинарен подход. Учебните програми обединяват професионалната тренировка с научноизследователските методи, стимулират умението за идентифициране, формулиране и решаване на проблемите в областта на физическата култура и спорта, оформят специалисти, които да могат да посрещнат предизвикателствата на живота с аналитично и съзидателно мислене и подход. За това голяма заслуга има висококвалифицираният научен и преподавателски състав на Академията.