Медицински университет - София

Контакти

MU SF
Адрес: бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, София 1431
Сайт:  www.mu-sofia.bg
Телефон:  (02) 9152 164, (02) 9531 174

Ректор

akad Traykov portret 3

проф. д-р
Бойчо Ланджов, дм

Виж повече
 

 

М едицинският университет в София заема уникално място в българската образователна система. В него високото качество на преподаване, постиженията в изследователската и лечебната работа и в публичните дейности са интегрирани с цел Университетът да е новаторски и реагиращ на нуждите обществен ресурс. Медицинският университет се стреми към регионално лидерство чрез увеличаващо се качество на преподаване в среда на международно признати изследователски резултати.
Медицинският университет е едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука. Дългогодишните му традиции и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.