Генерал–Майор Тодор Цонев Дочев

Grudi AngelovГенерал–Майор Тодор Цонев Дочев

Военна академия „Г. С. Раковски“

Роден на 24 април 1963 г. в село Тодор Икономово, Шуменско. Завършва Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ в Шумен със специалност „Автоматизирани системи за управление за ПВО на ВВС“ (1986). Редовен аспирант във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и в Техническия университет в София (1993 – 1995). Завършва Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна със специалност „Радиолокация и радионавигация за ВМС“ (1997). Завършва специалност „Командно-щабна, оперативно-тактическа, ПВО (В)“ във факултет „Командно-щабен“ на Военната академия (1997) и специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ във факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Академията (2011).


Обучаван в Колежа по отбрана на Нидерландия в гр. Делфт. Завършил е училището на ООН в гр. Амерсфорт, Нидерландия и курс за лидери на 21 век в център „Джордж Маршал“ в Германия. Получил е квалификация в Канада и Турция.


Служи в поделение 34820 в Батак (1986 – 1989), командир на взвод в 3-ти дивизион на ВНВУ „П. Волов“ в Шумен (1989 – 1990) и преподавател в катедра „Радиолокация“ на същото училище (1990 –1992). Командир на поделение 28540 в с. Труд, Пловдивско (1997 – 2000), старши помощник-началник на отдел „Въздушен и морски суверенитет“ в Главно оперативно управление на Генералния щаб (2000 – 2003) и старши национален представител и командир на контингент в Афганистан (2003). Оперативен офицер в Групата за управление на контингента в Ирак (2004), заместник старши национален представител и командир на контингент в мисиите SFOR и EUFOR в Босна и Херцеговина (2004 – 2005). Старши помощник-началник на отдел „Въздушен и морски суверенитет“ в ГлОУ – ГЩ (2005 – 2006). Началник на сектор „Военни училища“ в управление „Личен състав“ на Генералния щаб (2006 – 2009). Началник на сектор „Образование“ в дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерството на отбраната (2009 – 2010). Заместник-началник на Националния военен университет по ВВС (2011 – 2014), началник на Националния военен университет „Васил Левски“ (2014 – 2015), началник на Военната академия (2015 –2016), заместник-командващ на Съвместното командване на силите (2017 – 2018), аташе по отбраната на РБ в РФ (2018 – 2021). Генерал-майор от 2015 г.


Награди: награден знак „За вярна служа под знамената“ – І степен, два наградни знака „За вярна служа под знамената“ – ІІІ степен, медал за „За отлична служба“ I степен, медал за участие в ISAF, почетен знак и грамота от командващия Сухопътни войски, медал за участие в SFOR, медал за участие в EUFOR, медал от Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия.
Владее английски и руски език.
Женен с едно дете.