Икономически университет – Варна

Контакти

NEW UE
Адрес: бул. "Княз Борис I" № 77, Варна 9002
Сайт:  www.ue-varna.bg
Телефон:   052 643360

Ректор

Evgeni Stanimirov

Проф. д-р
Евгени Станимиров

Виж повече

 

В своята близо 100-годишна история Икономическият университет – Варна, е подготвил над 123 хиляди икономисти, включително и много чужди граждани от повече от 60 страни. Днес в Университета се обучават над 11 000 български и чуждестранни студенти, подготвяни от 300 редовни преподаватели, от които над 120 са хабилитирани. Икономическият университет – Варна, е акредитирана образователна и научна институция, сертифицирана по ISO 9001:2008, която не спира да утвърждава своя авторитет. Университетът подкрепя проекти за обмен на знания в образователната и изследователската работа с чуждестранни академични центрове. Поддържа международни контакти и развива сътрудничество с близо 130 чуждестранни университета. Страна е в проекти по различни програми – ERASMUS+, CEEPUS, TEMPUS и други.