ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Контакти

VTU
Адрес: ул. "Теодосий Търновски" №2, 5003 Велико Търново
Сайт:  www.uni-vt.bg
Телефон:  +359 888 650 797

Ректор

Dimitur Dimitrov

проф. д-р
Димитър Димитров

Виж повече
 

 

П рез есента на 1963 г. на историческия и живописен хълм Света гора във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет, който има за покровители светите братя Кирил и Методий. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от ХIV век, той се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен и научен център. Великотърновският университет е най-големият държавен университет в България извън столицата, учебен и научен център с национален и международен престиж. С висококвалифицирания си научно-преподавателски състав, с многообразието от университетски специалности, с добре изградената и съвременно обзаведена материално-техническа база той отговаря на нуждите и задачите за преструктуриране на висшето образование в България, които новото време неотменно налага.