Военномедицинска академия

Контакти

VMA
Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 3, София
Сайт:  www.vma.bg
Телефон:  02 / 92 26 000

Ректор

Бригаден генерал проф. д-р
Венцислав Мутафчийски

Виж повече

 

О т своето създаване като гарнизонна болница през далечната 1891 година Военномедицинската академия не престава да расте и да се развива благодарение на ентусиазма на своите създатели – възрожденските лекари Георги Золотович, Михаил Иванов, Луиджи Понтара и десетки други техни съвременници, които полагат основите на военното здравеопазване.
Следвайки добрите традиции и вървейки в крак с прогреса, техните последователи – военните лекари от ХХ и ХХІ век, изградиха мощен диагностично-лечебен и учебно-научен комплекс с център Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – София, и с регионални болнични филиали в Пловдив, Варна, Плевен и Сливен, както и санаториални бази в Банкя, Хисар и Поморие. Към Военномедицинската академия са включени Научно-приложен център по военномедицинска експертиза и авиационна и морска медицина; Военномедицински отряд за бързо реагиране; Научно-приложен център за военна епидемиология и хигиена с отделения в Пловдив, Сливен и Варна; Център по психично здраве и превенция;
Научноизследователски център по радиобиологична, биологична и химическа защита и медицина на бедствените ситуации, както и всички медицински пунктове в подразделенията на Българската армия.
Военномедицинската академия е плод на дългогодишни традиции в грижите за пациента, научните разработки и обучението на медицински персонал. Тя предлага високоспециализирана медицинска помощ, образователни и научноизследователски програми в името на общата цел – служба на човека чрез развитие на науката.