Военна академия „Г. С. Раковски“

Контакти

VA Rak
Адрес: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82, София 1504
Сайт:  www.rnda.armf.bg
Телефон:  + 359 2 92 26 504

Ректор

Major general Todor Dochev

Генерал-Майор
Тодор Цонев Дочев

Виж повече
 

 

Военната академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България. Създадена е със закон на 1 март 1912 г., приет от 15-ото Народно събрание. Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности.
Военната академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на офицери и студенти в различни магистърски специалности. Предлага модерно академично обучение, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната.