Висше училище по мениджмънт

Контакти

VUM
Адрес: ул. Оборище 13А 9000, Варна
Сайт:  www.vum.bg/bg/
Телефон:  +359 885 398 663

Ректор

Доц. д-р
Тодор Радев

Виж повече

 

В исшето училище по мениджмънт (ВУМ) е международно бизнесучилище, чието седалище е във Варна. В него студенти от над 40 страни придобиват отлично образование в областите: бизнес, маркетинг, информационни технологии, компютърни науки, туризъм, хотелски мениджмънт и кулинарни изкуства. Висшето училище по мениджмънт се нарежда на първо място сред бизнесучилищата в Централна и в Източна Европа по критерия „Международна ориентация“ в класацията на U-Multirank. Според класациите на Еduniversal, Best Masters и други ВУМ е най-доброто бизнесучилище в България.