Висше строително училище
„Любен Каравелов“

Контакти

Адрес: ул. ”Суходолска” N 175, гр. София 1373
Сайт:  www.vsu.bg
Телефон:  80 29 100, 802 91 91

Ректор

Проф. д.а.н. арх.
Борислав Янков Борисов

Виж повече

 

Висшето строително училище „Любен Каравелов“ в София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с указ на Н.В. цар Борис III. Обществената му мисия е да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“; да поддържа европейски измерения в обучението на студентите; да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата; да осъществява квалификационна дейност. ВСУ „Л. Каравелов“ е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно равнище. За периода на съществуването си училището е дало образование на повече от 5100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани.